Hasta ve hasta yakınlarından  Ürgüp Devlet Hastanesindeki çalışmalara tam not Hasta ve hasta yakınlarından Ürgüp Devlet Hastanesindeki çalışmalara tam not

İngilizce Kurs Programı için istenen nitelikler;

1. Okuryazar olmak.

2. 10 yaş ve üzeri olmak.

Belgelendirme

• Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.

• Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir. 

• Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara müracaat edebilirler.