Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak koşullarının arandığı kursta; tarım alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenci/kursiyer, meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinde, meyvecilik işletmelerinde, fide ve fidan üretim firmalarında, üretim seralarında çalışabilecek istihdam gerçekleştiriliyor.  

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim verilmektedir. Bu programlarda mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek hedeflenmektedir.  

Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. Öğretim programının sonuna gelindiğinde mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir. 

Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek hedefiyle eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. 

Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.  Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler. 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer; 

-Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecek, 

-Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecek,

-Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek,

-Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlilikleri kazanabilecek,

Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni proje Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni proje

-Öğrenci/kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.