Nevşehir Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

"Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce projelendirilen Jeotermal Hydroponic Sera 445 m² 'lik kısmı dikey (5 katlı) 1330 m² 'lik kısmı yatay üretim tekniğine göre 1775 m² olarak Kozaklı İlçemize kurulumu gerçekleşmiştir. 

Buna göre; AHİLER Kalkınma Ajansının "Toprak Ana Hydroponic Jeotermal Sera Kadın İstihdamı ve Eğitim Projesi" kapsamında Nisan ayı itibariyle sera içerisindeki eksiklikler tamamlanmış ve yataydaki 1330 m² 'lik yatay kısımda cocopitte domates üretimine başlanmıştır. 

Kozaklı'da 10 nüfuslu köyde seçmen sandık başında Kozaklı'da 10 nüfuslu köyde seçmen sandık başında

Söz konusu sera projesinde, yılda 50.000 kg domates üretimi yapılması hedeflenmekte olup, kadın istihdamına ve İlimiz ekonomisine büyük katkılar sağlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fu4KPvsX0AIiB3DFu4KNmBX0AMSiNs