Tarım Bakanlığı ile Nevşehir İli Kozaklı ilçesi Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Sera) Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaların değerlendirildiği bir Zoom toplantısı gerçekleştirildi 

Diğer illerde bulunan TDİOSB Müdürlükleri ve TDİOSB müdürlüğünün yaptığı çalışmalar değerlendirilerek, yaşadığı problemler konuşulmuş ve çözüm noktalarına ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Parti Değişikliğinin Ardından Kozaklı İlçesi Borç Yükü Altında Parti Değişikliğinin Ardından Kozaklı İlçesi Borç Yükü Altında

Nevşehir İl Özel idaresi Genel Sekreteri Kâmil Duru‘nun da katılım sağladığı toplantıda 2022 de tüzel kişiliğe sahip olan Nevşehir Kozaklı ilçesi TDİOSB Müdürü Samet Kafalı tarafından Jeotermal Sera Projesinin alt yapı çalışmalarının yapıldığı ve MTA Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma sonrası bölgeler 5 adet Jeotermal Üretim sondajı ve 3 adet reenjeksiyon sondajı yapılacağı ifade edildi.

Editör: Gülşehir Media