Müracaat edecek kadrolu veya ücretli usta öğreticilerin bizzat Kozaklı Halk Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmekte. 

Giriş Koşulları 

36-72 ay aralığında olmak. 

Eğitimcilerin Niteliği              

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 

 • 1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Alanı öğretmeni olarak atananlar, 
 • 2. Öğretmen bulunamaması hâlinde bu alanlara öğretmen olarak atanacak nitelikte olanlar, 
 • 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, 
 • 4. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,  
 • 5. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup alanında en az bir yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler, 

6. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu veya bu alanda asgari 4.seviyede eğitim almış olanlardan en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler. 

Programın Amaçları        

Parti Değişikliğinin Ardından Kozaklı İlçesi Borç Yükü Altında Parti Değişikliğinin Ardından Kozaklı İlçesi Borç Yükü Altında

37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası Kurs Programını tamamlayan bireyin;  

 • 1. Tüm gelişim alanlarında kendini geliştirmesi,  
 • 2. Matematiğin yaşam içerisindeki gerekliliğini ve önemini kavraması, 
 • 3. İletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi, 
 • 4. ilköğretime geçişinin kolaylaşması ve hazır bulunuşluluk düzeyinin artması, 
 • 5. Yaratıcılığının gelişmesi, 
 • 6. Zihinsel becerilerinin gelişmesi, 
 • 7. Kurallara uymayı, iş birliğini, yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenmesi, 
 • 8. Türkçeyi doğru ve güzel konuşması, 
 • 9. Sorunları kavraması, sorumluluk duygusu kazanması, 
 • 10. Özbakım becerisini kazanması amaçlanmaktadır. 
Editör: Kapadokya Medya