Nevşehir  Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sürdürülebilir refahın temini, sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarının korunması ve gelecek nesillere gururlu bir miras bırakabilmek adına Su kaynaklarımızda “sıfır kayıp” ilkesiyle, “Aynı Faydanın Daha Az Su ile Sağlanması” ya da “Aynı Miktar Su ile Daha Fazla Fayda Sağlanması” demektir. Su Verimliliği Seferberliği sadece kurumsal olarak değil, toplumun geneline yayılarak sürdürülebilir nitelik taşır.
Geniş anlamda “Su Verimliliği Seferberliği” belirli sınırlar ve belirli hatlar içinde değil tüm yurt genelinde olmalıdır. Bu sebeple Su verimliğinde
Hatt-ı müdafaa değil Sath-ı müdafaa; bir adım ötesinde ise ne hat, ne satıh; bütün “cihan su seferberliği” esastır. 

Nevşehir gündemine ilişkin son gelişmeler Nevşehir gündemine ilişkin son gelişmeler

Su bize miras değil gelecek nesillerimizin emanetidir. Su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması, toplum olarak üzerimize düşen önemli bir görevdir.
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlattığımız ‘Su Verimliliği Seferberliği’ ile su verimliliğini artırmaya yönelik uygulamaları hep birlikte hayata geçirebilir, gelecek kuşaklarımıza daha müreffeh bir Türkiye bırakabiliriz" denildi.