Abdulkadir Baş'tan Rasim Arıya tebrik ziyareti! Abdulkadir Baş'tan Rasim Arıya tebrik ziyareti!

NEVÜ Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin “Üniversiteler sahip oldukları nitelikli araştırmacı alt yapısı sayesinde bulundukları bölgenin bilgi üretim kaynaklarıdır. Üretilen bilginin, yararlı olabilmesi için sistematik bir biçimde yönetilmesi gerekmekte. Üniversite kaynaklı teknolojilerin toplum yararına ekonomik değere dönüşümleri ancak planlı bir fikri ve sınai mülkiyet yönetimi ile mümkün olmakta. Üniversitemiz bu konuda önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam etmekte.

2021 yılında üniversitemize ait teknolojiler Patent ve Teknoloji Portföy kitapçığı halinde basılmış ve ilgili kişilere iletilmişti. 2022 yılında aldığımız karar ile Teknoloji Transfer Ofisini üniversitemiz tüzel kişiliği altında yeniden yapılandırdık. Bu sayede araştırmacılarımıza daha verimli ve etkili bir hizmet sunmaya başladık. Üniversitemiz fikri ve sınai mülkiyet haklarına büyük önem vermekte ve araştırmacılarını yeni patentler üretmeleri konusunda teşvik etmekte. Bu bünyesinde 2022 yılında yenilediğimiz ‘Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergemiz’ ile yapılan buluşlar bünyesinde elde edilen gelirin %70’ini araştırmacılarımıza ödeme kararı aldık. Teknoloji Transfer Ofisimiz, buluş bildirimlerinin ön araştırmasını yapmakta, ticarileşme yol haritasını çıkarmakta, tüm tescil süreçlerini yürütmekte ve nihai olarak lisanslama yapmakta. Özetle, üniversitemiz buluş gerçekleştiren tüm personeline ve öğrencilerine patent sürecinde tam destek vermekte” dedi.

Aktekin devamında “Geçtiğimiz üç yılda attığımız önemli adımların meyveleri olgunlaşmaya başladı ve nitekim bugün üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Kürşad Görür’ün baş buluşçusu olduğu “Çipsiz RFID Etiketler İçin 5 Frekans Kodlu Çoklu Rezonatör Devresi”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Başarılı çalışmalarından dolayı patentin buluşçusu olan tüm hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor, bu vesile ile tüm araştırmacılarımızı Teknoloji Transfer Ofisimize buluş bildirimi yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Patentin baş buluşçusu olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Kürşad Görür buluşun teknik yönüne ilişkin olarak şunları söyledi: Son yıllarda dünyadaki çip krizi nedeniyle çipsiz elektronik devreler ve sistemlere yönelik hem akademik hem de endüstriyel çalışmalar hız kazandı.

Nesne takip ve tanılama alanında en önemli teknolojilerden biri olan RFID (Radyo Frekans Tanımlama-Radio Frequency Identification) sistemlerin de çipsiz etiketlerle kullanılabilmesine yönelik son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmişti. Çipsiz RFID etiketler, günümüzde her alanda kullanılan barkod teknolojisine göre önemli avantajlara sahip. Barkod okuyucuların barkoda oldukça yaklaştırılması ve görüş alanında olması gerekirken, bu durum RFID etiketlerde daha esnek. Yani çipsiz RFID etiketler, görüş alanı ve mesafe açısından barkodlara önemli bir alternatif.
Çipsiz RFID etiketlerdeki en önemli sorun ise bit kapasitesinin artırılması olup, ‘Çipsiz RFID Etiketler İçin 5 Frekans Kodlu Çoklu Rezonatör Devresi’ başlıklı patent bu probleme yönelik önemli bir geliştirmeyi beraberinde getirmekte. Literatürde tek rezonatörde frekans değişikliği olmaksızın en çok 4 frekans kodu üretilebilirken, bu tasarımda 5 frekans kodu üretilebilmekte. Söz konusu patent Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yürütülmüş ve başarıyla sonuçlandırılmış 119E476 nolu ve ‘Çok-Bitli Frekans-Kodlu Çipsiz RFID Etiket Tasarımı’ başlıklı projesi bünyesinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA