Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Erken yaşta evliliklerde resmi verilerin yıllar itibarıyla düşmekte olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken, bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250’ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür” dedi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, UN WOMEN Türkiye işbirliğinde gerçekleştirilen Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Çalıştayı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ankara’da özel bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışına UN Women Türküye Ülke Direktörü Asya varbanova’da katıldı. Erken yaşta ve zorla evlendirilme oranlarında ciddi azalmalar olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, 2005 yılında 51 binin üzerinde zorla evlendirilme olduğunu ancak yapılan çalışmalar neticesinde bu sayının 11 binlere düştüğünü ifade etti.
“Çalışmalarımızı, bütüncül bir yaklaşım ve ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle sürdürüyoruz”


Erken yaşta ve zorla evlilikler olgusunun sona erdirilmesi son derece önemli olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, “Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, çok boyutlu ve çözüm itibarıyla güçlü işbirlikleri gerektiren bir olgu. Bu amaçla uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere tüm taraflarla koordineli çalışmalar yapılmasının çok isabetli ve değerli olduğunu özellikle belirtmek isterim. Nitekim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele çalışmalarımızı, bütüncül bir yaklaşım ve ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle sürdürüyoruz. Erken yaşta ve zorla evliliklerin toplumsal temellerine odaklanarak daha kalıcı çözümlere ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.


“Toplamda 25 İlimizde il eylem planlarımızı uyguluyoruz”


Kız ve erkek çocuklarının mutlu olabileceği yegane ortamın ailelerinin yanı ve okullar olduğunu söyleyen Göktaş, “Bu sorunla mücadele amacıyla geliştirdiğimiz en önemli politika araçlarımızdan biri il eylem planlarımız. Hepinizin bildiği gibi, erken yaşta ve zorla evliliklere yol açan sebepler yerele özgü olabiliyor. Dolayısıyla bir bölgede erken yaşta evliliklere neden olan sebepler bir başka bölge de aynı sebepler olmayabilir. Bu nedenle soruna kaynağında çözüm üretmek bir başka deyişle yerel eylem planlarını hazırlayıp uygulamak etkili bir formül olarak karşımıza çıkıyor. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin il eylem planlarımızın ilk hareket noktası bir pilot ilçemizdi. Pilot ilçemizde yaptığımız çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonu itibarıyla 23 ilimizde il eylem planlarımızı yürürlüğe koyduk.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ise, afet ve acil durumların dezavantajlı gruplara olumsuz etkilerini çalışmaya başladık. 5 ilimizde daha Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı hazırlıklarını başlattık. Toplamda 25 İlimizde il eylem planlarımızı uyguluyoruz, üç İlimizde ise eylem planı hazırlıklarımız tamamlanmak üzere” ifadelerini kullandı.


“Erken yaşta evliliklerde resmi verilerin yıllar itibarıyla düşmekte olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz

Aksaray Anka Spor Kulübü, Nevşehir'de Düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonasında Gururlandırdı Aksaray Anka Spor Kulübü, Nevşehir'de Düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonasında Gururlandırdı


Çalışmaların kısa sürede meyvelerini vermeye başladığına dikkati çeken Bakan Göktaş, “Nitekim erken yaşta evliliklerde resmi verilerin yıllar itibarıyla düşmekte olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken, bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250’ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür.

Kuşkusuz bu düşüş bizler için yeterli değil, erken yaşta ve zorla evliliklerin tam olarak ortadan kalkması en büyük hedefimiz. Bu süreçte il dinamikleri ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün özel çabalarıyla hazırlayıp yürürlüğe koyduğumuz acil eylem planlarının da ciddi katkısı olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.