Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'deki tüm BİLSEM'lerde Yaz Okulu açılması kapsamında Nevşehir Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünde de Yaz Okulu açılacak. İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerindeki öğrenciler başvuru yapabilecekler. 

Şartlar 

1.Öğrenciler en fazla 2 atölye seçebilecektir. 

2.Öğrenciler bir günde en fazla 4 saat atölye eğitimi alabileceklerdir. 

BİLSEM Öğrencilerinden Cumhuriyetin 100. Yılına 12 Dilde Ezgili Konser! BİLSEM Öğrencilerinden Cumhuriyetin 100. Yılına 12 Dilde Ezgili Konser!

3.Her kademe için ayrı ayrı gruplar oluşturulacaktır.  

4.Grup oluşturulması için her kademeden açılacak gruplarda öğrenci sayısının en az 10 olması gerekmektedir. 10 sayısına ulaşılamayan gruplar açılamayacaktır. 

5.Öğrenci başvuruları 12 - 18 Haziran tarihleri arasında alınacaktır. 

6.Yaz okulu öğrenci başvuru formu doldurulduktan sonra öğrenci belgesi ve nufüs cüz. Fotokopisi ile birlikte Nevşehir Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. 

7.Yaz Okuluna devam zorunludur. Her atölye için öğrenci devam takibi yapılacak ve yoklama alınacaktır. 

8.Öğrencilerin merkezimize ulaşımından veliler sorumludur. 

9. Atölyelere öğrenci kayıtları, öncelik sırasına göre yapılacaktır. 

10. Eğitimler 03 Temmuz - 18 Ağustos Tarihleri arasındadır.