Konferans, yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon konusunda uzman konuşmacıları, akademisyenleri ve eğitim profesyonellerini bir araya getiriyor. Katılımcılar, yükseköğretimde kalite standartlarının nasıl artırılacağı, akreditasyon sürecinde karşılaşılan zorluklar ve yükseköğretim kurumlarının kalite iyileştirmesi için atılması gereken adımlar gibi konuları tartışıyor.

TEV 57, Yılını Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası Konseri ile kutladı. TEV 57, Yılını Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası Konseri ile kutladı.

Bu uluslararası konferans, yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi konusundaki farkındalığını artırmayı ve öğrenci başarısını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, eğitimde kaliteyi artırmak için küresel düzeyde en iyi uygulamaların paylaşılmasına da olanak tanıyor.

Konferansın ana teması, yükseköğretimde kalitenin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi olduğundan, katılımcılar, bu hedefe ulaşmak için stratejileri ve inovatif yaklaşımları ele alıyor. Konferans boyunca, eğitimde kaliteyi sağlamak için kullanılan yeni teknolojiler, akreditasyon süreçlerinde karşılaşılan engeller ve yükseköğretimde kalite güvencesinin sürdürülebilirliği gibi başlıklar da gündemde.

2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı, yükseköğretim alanında kalite standartlarını yükseltmek için yeni fikirler ve yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. Katılımcılar, yükseköğretim kurumlarının küresel rekabette öncü olmasını sağlamak için kalite güvencesi ve akreditasyonun önemini vurguluyor.

Yüksek Öğretim Kalite KuruluYüksek Öğretim Kalite Kurulu 3Yüksek Öğretim Kalite Kurulu 2

Editör: Kapadokya Medya