Türk Sağlık-Sen sendika üyeleri ile bakanlık arasında köprü olmayı sürdürüyor.  

Aile hekimliklerinde sözleşmeli olarak görev yapmaktayken kadroya geçen personellerin kadrolarının bulunduğu taşra teşkilatlarına dönme taleplerinin reddedilmesi üzerine sendika tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapıldı. 

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Yapılan başvuruda sağlık çalışanlarının çalışmakta oldukları aile hekimliklerinden ayrılma taleplerine ilişkin kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığına dikkat çekilerek yasal bir dayanak olmaksızın söz konusu taleplerin reddinin mevzuata aykırı olduğu kadar, çalışanların mağduriyetine de yol açtığına vurgu yapıldı. 

"Mirasa Vurgun: Mal Varlığını Kaybeden Miras Alıcıları Arasında İddialar Yankı Buluyor!" "Mirasa Vurgun: Mal Varlığını Kaybeden Miras Alıcıları Arasında İddialar Yankı Buluyor!"

Başvuruda 7433 Sayılı Kanun kapsamında kadroya geçen sağlık çalışanlarının, çalışmakta oldukları aile hekimliklerinden ayrılarak kadrolarının bulunduğu taşra teşkilatlarına dönme taleplerinin karşılanması istendi. Mevzuata aykırı olarak tesis edilen ret işlemleri konusunda hukuka aykırılığın giderilerek 81 il valiliğine bilgi verilmesi istendi" ifadelerinde bulunuldu.