Vali Becel, Down Sendromlu Farkındalık Günü programında Vali Becel, Down Sendromlu Farkındalık Günü programında

Üreticilerin ortada kalmamaları için, İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanan veya, İl/İlçe Müdürlüklerimizde askıya çıkartılan icmallerdeki bilgilerini kontrol etmeleri, herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde askı süresi içerisinde veya askı süresi sonrasındaki 5 (beş) iş günü içerisinde bağlı bulunduğu  İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.  

Askı boyunca bir itiraz olmadığı sürece icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek olup, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeyecektir.