Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 16 Ekim 2023 tarihine kadar yapılacak. 

"Yeni Bir Başlangıç: Proje Hayata Geçirildi!" "Yeni Bir Başlangıç: Proje Hayata Geçirildi!"

Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden; 

2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca, 

2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmekte. 

Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmekte. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ