Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanmıştı. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi" ise 11 Ekim 2023 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe girdi

Vali Ali Fidan, Esnaflarımızla Samimi Buluşma Gerçekleştirdi" Vali Ali Fidan, Esnaflarımızla Samimi Buluşma Gerçekleştirdi"

Yönerge ile yazılı ve uygulamalı sınavlar ve bu sınavların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Yönerge'de Konu Soru Dağılım Tabloları'na göre hazırlanacak ortak yazılı sınavlar kapsamında millî eğitim müdürlüklerinin sorumlulukları belirlendi. Ortak yazılı sınavlarda soruların nasıl olacağı, sınavların nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği açıklandı. 

Yönerge'ye göre iki aşamada gerçekleştirilecek olan Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın %50'si, dinleme sınavının %25'i ve konuşma sınavının %25'i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın %70'i, dinleme sınavının %15'i ve konuşma sınavının %15'i alınarak hesaplanacak. Böylelikle dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek. 

thumbnail_MİLLİ EĞİTİM