Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma ve lisans bedeli üzerinden alınacak tarife ücretleri, belirlenen üst sınıra göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında yeniden değerleme oranında yükseltilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamenin "Ruhsatlandırma ve lisans bedeli" başlıklı 384'üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden 150 bin Türk lirasını geçmemek üzere, Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınacak.

Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ise ücret alınmayabilecek.

Tarifeler her yıl güncellenecek ve belirlenen üst sınıra göre, ücretler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak.

DSÖ üyesi ülkeler, salgınlarla mücadele için uluslararası anlaşma taslağı hazırlanmasını onayladı DSÖ üyesi ülkeler, salgınlarla mücadele için uluslararası anlaşma taslağı hazırlanmasını onayladı

Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye veya özel bütçeli bağlı kuruluşların bütçelerine "gelir" kaydedilecek.