Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma ve lisans bedeli üzerinden alınacak tarife ücretleri, belirlenen üst sınıra göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında yeniden değerleme oranında yükseltilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamenin "Ruhsatlandırma ve lisans bedeli" başlıklı 384'üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden 150 bin Türk lirasını geçmemek üzere, Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınacak.

Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ise ücret alınmayabilecek.

Defne Devlet Hastanesi: İddiaları Yıkarak 57 Günde Hasta Kabulüne Hazır Defne Devlet Hastanesi: İddiaları Yıkarak 57 Günde Hasta Kabulüne Hazır

Tarifeler her yıl güncellenecek ve belirlenen üst sınıra göre, ücretler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak.

Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye veya özel bütçeli bağlı kuruluşların bütçelerine "gelir" kaydedilecek.

Editör: Kapadokya Medya