Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen '5. Uluslararası Küresel Güç, Enerji ve Haberleşme Konferansı' başlıyor.

2020 ve 2021 yıllarında küresel salgın nedeniyle çevrim içi, 2022 yılında ise çevrimiçi ve yüz yüze olarak düzenlenen “Uluslararası Küresel Güç, Enerji ve Haberleşme Konferansı”nın beşincisi, 14-16 Haziran 2023 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün başkanlığında hibrit olarak gerçekleştirilecek. 2019 yılından bu yana Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) tarafından teknik olarak desteklenen konferansta sunulan bütün bildiriler Web of Science Core Collection ve IEEE Xplore Digital Library indeksinde DOI numarasıyla yayınlanıyor.

Güç elektroniği, elektrik makinaları, güç üretim iletim ve dağıtımı, geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynakları, mikro şebekeler, akıllı şebekeler, haberleşme sistemlerine yönelik konularında oturumların yer aldığı GPECOM2023 konferansı, NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı’nın yönetiminde Portekiz’den Universidade Nova de Lisboa ve İtalya’dan Palermo Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor.

21 sunum ve 6 davetli konuşma oturumunun yapılacağı konferansta, 27 farklı ülkeden toplam 94 adet bildirinin sunumu yapılacak. IEEE, IEEE Industrial Electronics Society (IES); IEEE Industry Applications Society (IAS); IEEE Power & Energy Society (PES) ve IEEE Power Electronics Society (PELS) tarafından teknik olarak desteklenen IEEE GPECOM2023’de sunulan bildiriler, Web of Science Core Collection ve IEEE Xplore Digital Library indeksinde yayınlanacak.

Abdulkadir Baş'tan Rasim Arıya tebrik ziyareti! Abdulkadir Baş'tan Rasim Arıya tebrik ziyareti!