CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan; "Nevşehir Devlet Hastanesi'nde doktor kadrolarının eksikliği nedeniyle yaşandığı ve sağlık hizmetinin aksadığı yönünde,  vatandaşlarımızdan  gelen şikayetleri önerge ile TBMM gündemine taşıdık." dedi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıda belirtilen sorularımın T. C. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98’inci ve TBMM İç Tüzüğü’nün 96’ncı maddeleri uyarınca arz ederim. Saygılarımla. 11.08.2022 Av. Faruk SARIASLAN Nevşehir Milletvekili Nevşehir Devlet Hastanesi’ne gelen hasta sayısı dikkate alındığında, bazı branşlarda doktor eksiği bulunduğu ve sağlık hizmetlerinin aksadığı yönünde vatandaşlarımızdan tarafıma gelen şikayetler vardır. Şikayetler arasında; Kadın Doğum ve Endokrin doktorunun olmadığı, cildiye ve çocuk doktoru branşında hizmet veren doktorlarında Baş Hekim Yardımcılığı görevi yaptıkları ve asli görevlerini tam olarak yerine getiremedikleri yönündedir. Bu bağlamda, 1- Nevşehir Devlet Hastanesi’nde hangi branşlarda doktor eksiği vardır? 2- Nevşehir Devlet Hastanesi’nde eksik olan kadroların yerine doktor atamalarının yapılması düşünülmekte midir?
 

Editör: TE Bilisim