Aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmeyi amaçlayan eğitimlerde; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuklara olumlu davranış kazandırma yöntemlerine ışık tutması adına aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme gibi konularda velilere bilgi ve beceri kazandırma hedefliyor.  

Okul ve aile arasında bulunan iş birliği bu eğitimlerle daha da anlamlı hale getiriliyor.