Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığı’na kaydı olan kişilerin başvuruları kabul edilecek. 

Tahsis işlemi 5759 sayılı kanunun 7 nci maddesi ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde başvuruda bulunanlar arasında kura usulüne göre belirlenecek. Tahsis başvurusunda bulunacaklardan şu belgeler istenecek;

Nevşehir'den Saadet Partisi'nin 4 A. Adayı başvuru yaptı Nevşehir'den Saadet Partisi'nin 4 A. Adayı başvuru yaptı
  • Tahsis başvuru dilekçesi,
  • Balıkçı esnafı olduğunu belgeleyen vergi levhası ve oda kaydı,
  • Son 6 ayda çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • Kimlik fotokopisi.  

Tahsis başvuruları 01.03.2023 – 07.03.2023 tarihlerinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne yapılabilir. Tahsis başvurusu uygun görülenler arasından kura ile tespit edilecek. Tahsis sahipleri pazar yerleri hakkında yönetmeliğin 15/1 inci maddesi dolayısınca tahsis ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Tahsis işlemi yapıp yapmamakla belediye encümeni yetkili.