Meclis Birinci Başkan Vekili Nafiz Dirikoç Nisan ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu yaptı. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 ve 41. Maddelerine dayanılarak yapılan 31462 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik gereğince Belediyenin 2022 Bütçe Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştı. Hazırlanan faaliyet raporunun kabulü ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu. 

Yapılan müzakereler ve işaretle oylaması neticesinde; 

Nevşehir'de yağmurlar devam edecek! Nevşehir Hava Durumu Nevşehir'de yağmurlar devam edecek! Nevşehir Hava Durumu

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 ve 41. Maddelerine göre hazırlanan Nevşehir Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu yeterli bulunarak oy çokluğuyla ile kabul edildi. (Yavuz Akkuş- Çekimser)  

Bir sonraki meclis toplantısının 03.05.2023 Çarşamba günü saat 19:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 

2023 / Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından toplantı bitirildi.