Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından desteklenmesi uygun görülen Doğal ve Kültürel Miras Turizmi ihtisaslaşma alanındaki projelerin kabulüne dair protokol imzalama törenine katıldı.

NEVÜ’nün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' ismiyle Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi olarak ilan edilmesiyle birlikte NEVÜ’nün dünyada doğal ve kültürel miras turizmi alanında söz sahibi olmasını sağlamak, Kapadokya’nın miras turizmi alanında lider destinasyon olarak öne çıkmasına katkı sunmak gibi hedefler istikametinde çalışmalara başlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin; “İhtisaslaşma sürecinin belirlenen hedefler istikametinde yönetilebilmesi için Rektörlüğümüz bünyesinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlük tarafından İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulmuş ve uygun bulunmuştur. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2023 yılı yatırım programında üniversitemiz İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritasında yer alan hedefleri ve ihtisaslaşma vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’ne 10 milyon TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkililerine Üniversitemize sağladıkları bu katkıdan dolayı teşekkür ederiz” dedi. İhtisaslaşma Koordinatörlüğümüzün 2023 yılı 1. ve 2. Dönem Proje Başvuru Çağrıları üzerine toplam 42 proje başvurusu alındığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, “İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Proje Destek Birimi Komisyonu'nun özverili ve hakkaniyetli çalışmalarıyla tüm proje başvuruları, önceden belirlenip ilan edilen kriterler istikametinde değerlendirilmiş ve ön değerlendirmeyi geçen projelerin üniversitemiz dışından alanında uzman hakemlere gönderilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde ilk iki çağrıda başvurusu yapılan 10 projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. Kabul edilen 10 projenin toplamı bütçesi yaklaşık 4 milyon TL’dir. Söz konusu 10 projenin hayata geçirilmesiyle 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında üniversitemize ve Nevşehir’imize önemli kazanımlar sağlanacaktır. Kabul edilen projeler disiplinler arası bakışı temele alan bir anlayışla üniversitemizin farklı birimlerinden akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır.

"Zeka ve Strateji Yarışı: Yurtlar Arası Satranç Turnuvası Başlıyor!" "Zeka ve Strateji Yarışı: Yurtlar Arası Satranç Turnuvası Başlıyor!"

Desteklenecek projeler arasında doğrudan turizm sektörüne ve destinasyona katkı sunan projeler olduğu gibi, bölgemize yeni somut kültürel miras alanları ve ürünleri kazandıracak, somut olmayan mirasa ilişkin bütüncül bir envanter ortaya koyacak, bölgede öne çıkan vadileri dijital olarak kayıt altına alacak ve doğal ve kültürel miras turizmi eğitimine katkı sunacak nitelikte projeler yer almaktadır. 2023 yılı 1. ve 2. Dönem Proje Başvuru Çağrıları’nda başvuru yapılan ancak hakem sürecinde desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerilerinin hakemler tarafından verilen öneriler istikametinde iyileştirilerek tekrar başvuru yapabilmesi ve yeni proje önerilerinin alınabilmesi amacıyla 31 Mayıs-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında 3. Dönem Proje Başvuru Çağrısı’na çıkılmıştır.

Bu süreçte değerli hocalarımızdan doğal ve kültürel miras turizmi alanında bölgemize ve üniversitemize katkı sunacak proje önerilerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Üniversitemizin değerli akademisyenlerine proje çağrılarımıza göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı çok teşekkür eder, projelerin yürütülmesi sırasında kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca İhtisaslaşma Koordinatörlüğü çalışanlarımıza da göstermiş oldukları her türlü çabadan dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.