Yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kamu yöneticisi olmalarına karşın kamuda görevli şefler 3600 ek göstergeden yararlandırılmamış, kapsam dışı bırakılmışlardır.  

Nevşehir asayiş ekipleri 9 kişiyi farklı suçlardan tutukladı Nevşehir asayiş ekipleri 9 kişiyi farklı suçlardan tutukladı

Düzenlenen kanun metinlerinde Yönetim Hizmetleri grubunda yer alan unvanların tamamı 3600 Ek Göstergeden yararlandırılırken Şeflerin kapsam dışında bırakılması Anayasanın eşitlik ilkesine, Devlet Memurları Yasasına egemen eşitlik ve liyakat, yetki ve sorumluluk ilkesine açıkça aykırıdır. 

Bu sebeplerle şeflere 3600 Ek gösterge verilmesi talebinin reddine dair kararın iptali amacıyla, şeflere 3600 ek gösterge verilmemesi kararının Anayasaya aykırılık iddiası ile yürütmeyi durdurma ve somut norm denetimi talepli olarak sendikamızca dava açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.