Vali Ali Fidan Emin Dalcı makamında kabul etti! Vali Ali Fidan Emin Dalcı makamında kabul etti!

Yapılan açıklamada;

"Eğitim-Bir-Sen olarak, yetkili olduğumuz eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanlarının sorunlarını tüm boyutlarıyla ele almak, doğru tespit etmek, sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak veri, bilgi ve bulgu setini ortaya çıkarmak, toplu sözleşme görüşmelerine yönelik yol haritasını belirlemek üzere düzenli olarak tespit, teşhis ve öneri odaklı çalışmalar, çalıştaylar düzenliyoruz.

Bu amaçla, millî eğitimde ve üniversitelerde görev yapan şube müdürlerinin sorunlarının, istihdam edildikleri kurumların yapısal sorunlarıyla birlikte ele alındığı geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdik.

Çalıştayda, şube müdürlerinin mali ve sosyal haklarına, çalışma şartlarına, atama ve görevde yükselme süreçlerine, kurum türünden kaynaklı görev yapılan kuruma/göreve özgü durumlarına ve köken hizmet sınıfından kaynaklı sorunları ile bunlara dair çözüm önerileri ele alınmış, tartışılmış ve sonuçlar bir tespit/öneri seti hâlinde “Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Tespit ve Öneriler” ismiyle raporlaştırılmıştır.

Şube müdürlerinin sorunlarının çözümü noktasında kamu işvereni harekete geçmeli, birçok sorunun bir kısım mevzuat düzenlemesiyle rahatlıkla giderilebileceği görülmelidir" ifadeleri kullanıldı.