Nevşehir Belediyesi’nde, Hizmet İçi Eğitim Programları çerçevede çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verildi.
Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedef edinen Nevşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve yaygınlaşması, kişisel koruyucu donanımlarının düzgün ve güvenilir kullanımı, çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalarda nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmek ve daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı oluşturmak için gerçekleştirdiği rutin eğitimlerini sürdürüyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik bünyesinde 21 Mart 2023 tarihinden itibaren kurumdaki tüm çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmeye başlandı. Her hafta salı ve çarşamba günleri düzenlenen eğitimler Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Salonu ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

Nevşehir belediyesi temizlik çalışmaları tüm mahallelerde! Nevşehir belediyesi temizlik çalışmaları tüm mahallelerde!

Yılsonuna kadar sürecek olan eğitimlerde katılımcılara yasal mevzuat ve içerik (iş yasası, tüzük ve yönetmelikler), iş sağlığı ve güvenliğinde yeni yaklaşımlar ve temel prensipler, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda devlet, işveren ve işçilerin görev ve sorumlulukları, kaza nedenlerinin analizi, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar, kişisel koruyucu donanımlar ve kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması ve sahada (yapılan işe özgü) güvenli çalışma konularında bilgiler veriliyor.

Bu arada İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş personellerinden Koruma, Kurtarma ve Söndürme ekipleri de yeniden oluşturuldu.
İlgili ekiplere İş Güvenliği Uzmanı Fatih Bozkurt ve Yangın Eğitmeni Deniz Taşdemir tarafından teorik eğitim düzenlendi. Eğitim sonunda ise yangın tatbikatı yapılarak çalışanların acil durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda verilen eğitimler pekiştirildi.