Halit Kaçar mesajında; "Kadınlar fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşertmektedir. Ülkemizin kadınları, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde daima ön safta yer almışlardır. 

Vatanımızın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bırakmışlardır.  

Tabiat bilgisini gelecek nesillere aktaran, medeniyetin kurucu unsuru olan kadın, emeği ve hüneri ile aile ocağının da temel unsurudur. Kadın, sevgisi ve fedakârlığı ile aile kurumunun devamlılığını sağlar. Kadınsız üretim, kadınsız eğitim, kadınsız bilim ve kadınsız sanat düşünülemez. 

Kadınların günümüzde bilimde, sanatta, kültürde, eğitimde, ekonomide etkin bir şekilde rol alması daha da kolaylaşmıştır. Kadının en önemli vasıflarından birisi anneliktir. Ülkemizin en büyük zenginliği ise genç nesiller yetiştiren annelerdir. 

Nevşehir Tarımsal KOP Projeleri Onaylandı Nevşehir Tarımsal KOP Projeleri Onaylandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, toplumsal cinsiyet adaleti konusunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak açısından her gün yeni bir çabanın içerisindeyiz. Bu kapsamda koruyucu önleyici çalışmalar yapmakta; kadına yönelik şiddet olaylarının ve erken evliliğinin önüne geçmek için toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, kadın haklarının önemini ve kadınların toplum hayatındaki rollerini vurgulamak için bir fırsat teşkil eden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.