ASKOM il sevk komisyonu Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kayacan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

2023 Yılı Mart Ayında il içi ve il dışına yapılan sevkler değerlendirilmiş olup, sevklerle ilgili bir uygunsuzluk bulunmadı.

Düzenlenen toplantıda şu kararlar alındı;

-İller arası sevke giden ambulans ekibinin hasta tesliminden sonra bulunduğu ilden ya da dönüş güzergahında bulunan hastanelerden durumu stabil veya taburcu olan hastayı getirmesi gerektiği durumlarda görevlendirme yetkisinin Komuta Kontrol Merkezinde olması konu hakkında ilgili hastane yönetimine bilgi verilmesi 112 KKM nöbetçi hekimi tarafından sevk olacak hastaya, en yakın sağlık tesisi bulunduktan sonra, sevk işlemini sonlandıracak.

-Sağlık tesisine 112 ambulansı tarafından getirilen hasta, sağlık tesisine kabul edilip ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisine yönlendirilecek.

-Ürgüp Devlet Hastanesinden yapılan sevklerde mesai saatlerinde ilgili uzman hekim ya da acil tıp uzmanı, mesai sonrasında ilgili icapçı uzman hekim, yoksa idari nöbetçi uzman hekim tarafından (ASOS girişi) yapılacak. 

-Ürgüp Devlet Hastanesi acil servisinde takip edilen hastalar için, Ürgüp Devlet Hastanesinde ilgili uzman branş hekim yok ise, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Uzman Hekimi ile görüşülerek, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta sevki işlemi sağlanacak. İletişim ve Koordinasyon 112 KKM tarafından yapılacak.

-Ürgüp Devlet Hastanesi acilinde, Ürgüp Devlet Hastanesinde olmayan bir uzmanlık branşını gerektiren ve YBÜ takibi ihtiyacı olan hastalar Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Hekimi ile görüşülerek, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisince kabul edilecek.

-Ürgüp Devlet Hastanesinden İl dışına yapılan Sevklerde Ürgüp Devlet Hastanesinin Nakil Ambulansı (5342) uygun değil ise İl dışı hasta nakilleri Nevşehir Devlet Hastanesi Nakil Ambulansları tarafından yapılacak.

Abdulkadir Baş'tan Rasim Arıya tebrik ziyareti! Abdulkadir Baş'tan Rasim Arıya tebrik ziyareti!

-2023 Yılı mart ayı içerisinde sağlık tesislerinin acil verileri değerlendirildi. Tutanaklar karara bağlandı.

-Bugüne kadar ASKOM Toplantılarında alınan kararların hükmü, sonraki bir komisyonda aksi yönde bir karar alınmadıkça bundan sonra da devam edecek.

-Komisyon Toplantısına katılmayan üyeler kararları peşinen kabul etmiş sayılır ve kararları uygulamakla yükümlüdür. Bu toplantıda alınan kararlar İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık kurumlarının internet sitelerinde yayınlanacak, 112 KKM ve istasyonları ile hastane acil servislerinde sağlık personeli tarafından görünür bir yere asılacak ve ilgili personele tebliğ ve uygulamadaki takibi, ilgili kurumun Başhekimi ve toplantıya katılan komisyon üyelerinin sorumluluğunda olacak.