İl ve İlçe Milli Eğitim Yöneticileri ile "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Toplantısı Yapıldı İl ve İlçe Milli Eğitim Yöneticileri ile "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Toplantısı Yapıldı

Okul idaresi; başta organizasyonu gerçekleştiren Harita ve Kadastro alanı öğretmen ve öğrencilerimiz ile emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.  

Editör: Kapadokya Medya