Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Psikoloji bölümü öğrencileri Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ çerçevesinde 4 farklı projeyle destek almaya hak kazandı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için destek sağlanan ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ bünyesinde KÜN öğrencileri 4 farklı projeyle destek almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan projelerde ilk sırada, 'Evcil Hayvan Sahibi Olup Olmama Durumunun

Ergenlerde Kimlik Bunalımı ile İlişkisi' konulu projesi yer alıyor. Psikoloji alanında yürütülen çalışmaları sonucunda proje danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin’in yaptığı, proje yürütücülüğünü Ezgi Ülger’in üstlendiği ve proje araştırmacılığını Kardelen Nur Tülek, Sıla Eylem Alican ve Sıla Kalkan’ın yaptığı proje grubunun 'Evcil Hayvan Sahibi Olup Olmama Durumunun Ergenlerde Kimlik Bunalımı ile İlişkisi' projesi var.

Proje danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin’in yaptığı, proje yürütücülüğünü Muhammed Enes Güneş’in üstlendiği ve proje araştırmacılığını Fatma Efsa Kocabuğa, Ayşegül Helin Güneri ve Furkan Pekmezci’nin yaptığı proje grubu 'Üniversite Öğrencilerinin Sosyal İyi Olma ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi' projesi.

'Üniversite Öğrencilerinin Sosyal İyi Olma ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi' projesinin danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin’in yaptığı, proje yürütücülüğünü Muhammed Enes Güneş’in üstlendiği ve proje araştırmacılığını Fatma Efsa Kocabuğa, Ayşegül Helin Güneri ve Furkan Pekmezci’nin yaptı. 3. Projenin danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin’in yaptığı, proje yürütücülüğünü Elif Beyza Cevizli’in üstlendiği ve proje araştırmacılığını Ensar Duman yaptığı proje grubu 'Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı Sıklığı ile Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi' projesi.

Son olarak proje danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Temircan’in yaptığı, proje yürütücülüğünü İrem Sena Bozkurt’un üstlendiği ve proje araştırmacılığını İrem Canpolat ve Elif Ösün’ün yaptığı proje grubu 'Üstün Yetenek ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi' projesidir.

AW044191_01AW044191_02AW044191_03

Rasim arı, Gençler, Esnaflar, ve Vatandaşlar bir araya geldi! Rasim arı, Gençler, Esnaflar, ve Vatandaşlar bir araya geldi!

Kaynak: İha