Maliye politikasının artık para politikasıyla desteklenmesi, özellikle de bu dönemde sıkı bir para politikası izlenirken maliye politikasına daha fazla ihtiyaç duyulmasını gerektirir.

Bugünlerde makro ihtiyati tedbirlerin aşamalı olarak kaldırıldığı bir dönemde, sıkı para politikasına ek olarak sıkı bir maliye politikasına daha fazla ihtiyaç vardır. Bu süreçte TCMB'nin politika faizinin yüksek seviyelere ulaştığı düşünüldüğünde, bütçede tasarruf sağlanması önemlidir. Bu tasarruflar, faiz harcamalarındaki artışı dengelemek adına gereklidir.Tasarruf tedbirlerinin genişletilmesi, bütçe açığının milli gelire oranının düşmesi ve bütçe harcamalarındaki payın azalması bakımından önemlidir. Ancak bu süreçte reel ekonominin de göz önünde bulundurulması gerekir. Reel ekonomide yaşanan gelişmeler, finansal ve ekonomik değerlendirmelerin yanı sıra istihdam, ihracat artışı ve büyümeye odaklanmalıdır.

1715696044 Adobe Stock 305839500

İhracatçıların desteklenmesi, ekonominin sadece finansal değil aynı zamanda reel ekonomik kalkınma üzerine kurulu olduğunu hatırlatır. Bu nedenle, ihracatı artırmak için yapısal reformlara ve ihracatçılara yönelik teşviklere odaklanılmalıdır. Ayrıca, devlet desteklerinin artırılması ve kredi faizlerinin düşürülmesi gibi önlemler ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını karşılamada önemlidir.

Asgari Ücret İkinci Toplantısı Bugün Gerçekleşiyor: Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor Asgari Ücret İkinci Toplantısı Bugün Gerçekleşiyor: Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor

Enflasyonla mücadelede finansal tedbirlerin yanı sıra tarımda üretimi destekleyen önlemlere de odaklanılmalıdır. Sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyon ve artan üretim şarttır. Yap-İşlet-Devret gibi kamuya zararlı projelerde de ciddi tedbirler alınmalıdır.Özetle, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin ekonomik kalkınmaya ve ihracatçılara destek sağlaması, reel ekonominin güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede etkin önlemler alınması gerektiğini vurgular.

1715695977 Jak Eskinazi 028

Editör: Eren Kalkan