NTSO, NTB ve NEVESOB'den binlerce yardım malzemesi NTSO, NTB ve NEVESOB'den binlerce yardım malzemesi

44 (Kırkdört) Köpek 23 aralık 2022 tarihli, 32052 sayılı resmi gazetede yayımlanan jandarma genel  komutanlığına ait araç, gereç, mal ve malzemelerin satış, hibe, hek ve hurda durum ve işlemleri ile hizmet satışına dair yönetmelik dolayısıyla açık arttırma usulü ile tahmini bedelden artırım yapılarak ihale edilecek. 

01 Şubat 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ihale öncesinde isteyenler belirlenen saatler arasında satışa sunulacak köpekleri JAKEM komutanlığında görebilecekler.