Toplantıda, çocuk hakları konusunda yapılacak çalışmaların ana hatları belirlendi ve komitenin yıl boyunca izleyeceği stratejiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesi için hangi adımların atılacağı, bu hakların daha geniş kitlelere nasıl duyurulacağı konuları ele alındı.

Toplantıya katılan çocuk temsilcileri, kendi bakış açıları ve beklentileriyle ilgili görüşlerini dile getirirken, yetişkin temsilciler ise çocuk hakları konusundaki deneyimlerini ve önerilerini paylaştı. Bu kapsamda, çocukların sosyal ve eğitimsel haklarını koruyacak ve geliştirecek etkinlikler planlandı.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Konferansı'nda Türkiye'yi Temsil Etti Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Konferansı'nda Türkiye'yi Temsil Etti

İl Çocuk Hakları Komitesi'nin bu toplantısı, çocukların haklarına ilişkin bilinç ve farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Komite üyeleri, yıl boyunca çocuk hakları konusunda çeşitli etkinlikler ve projeler düzenleyerek çocukların yaşamlarını daha iyi hale getirmeyi hedefliyor.

Editör: Kapadokya Medya