Nevşehir İbn-i Sina Anadolu Sağlık Meslek lisesinde Pansiyon başvuruları 22-25 Ağustos arasında alınacak.  

Okul öğrenci velilerinin; Pansiyon paralı/parasız yatılılık başvuru evraklarını 22 – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar eksiksiz olarak doldurularak okul idaresine teslim etmeleri gerekmekte.  

31 Ağustos 2023 tarihinde İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirilmelerinin tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi. - Pansiyona yerleşmeye hak kazanan öğrenci listesi 31 Ağustos 2023 tarihinde okul web sayfasında duyurulacak. Pansiyona yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 10 Eylül 2023 tarihinde pazar günü saat: 14:00 -19:00 arası pansiyona giriş yapmalı. 10 Eylül 2023 tarihinde saat 18:00-19:00 arası pansiyon tanıtım etkinliği yapılacak. Pansiyonda yatılı kalan tüm öğrenciler bu etkinliğe katılacak. 

Ön Kayıtta İstenecek Belgeler  

''Ihlara Vadisi'ndeki Bitki Ve Hayvan Türleri Kayıt Altına Alınıyor'' ''Ihlara Vadisi'ndeki Bitki Ve Hayvan Türleri Kayıt Altına Alınıyor''

Parasız/paralı yatılılık Müracaat Dilekçesi  

Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ‘Yatılı Kalmasında Sakınca Yoktur’ ibaresi yazılacak  

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Öğrenci ve veliye ait) 

Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği( Ailedeki herkesin ismi olmalıdır)(E-Devlet Üzerinden) 

Aile Durum Beyannamesi doldurulurken sayfa 4-5 incelenmeli. 

Veli ve velinin eşi çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi anne babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme kararı örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslar ile ilgili mahkeme kararı örneği  

Anne ve babanın yetkili kurumlardan alınacak maaş bordosu (2022 yılına ait 12 Aylık maaş bordosu) 

Eş Durum Belgesi (Eşi çalışmayanlar için SGK’dan alınacak çalışmadığını gösteren belge) 

Baba veya anneye ait iş yeri varsa vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir belge (2022 Yılına ait) 

İkametgâh belgesi 

2 adet fotoğraf 

Öğretmen çocuğu kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenciler için; velisinin öğretmen olduğuna dair belge ile birlikte görev yaptığı yerleşim birimlerinde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmadığına dair görevli oldukları il/ilçe Müdürlüğünden alınacak belge. 

Mezun olduğu okulda burslu veya parasız yatılı olduğunu gösterir belge(yoksa getirilmeyecek) 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler  

Öğrenci Tanıma Formu   

Evci adresi belirleme dilekçesi   

Haftalık Evci İzin Dilekçesi  

Çarşı İzin Belgesi  

Sağlık Formu  

Ziyaretçi İzin Dilekçesi  

DYK Kursu /Özel Ders için Dilekçe  

Demirbaş Teslim Tutanağı  

Öğrenci-Veli-Okul idaresi Sözleşmesi  

Pansiyon Kuralları  

Pansiyon kesin kayıtları için öğrenciler birinci derece yakını ile gelmelidir.(anne veya baba)  

. Eksik belge ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak. 

. Usulüne uygun tanzim edilmemiş belgeler kabul edilmeyecek. 

. Aile Geçim beyannamesinde fert başına düşen yıllık gelir her yıl bütçe kanununda belirtilen miktarı aşamaz. 2022 yılı itibarı ile 46.000 (Kırk altı bin ) Fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrenciler paralı yatılılık için başvurabilir. MEB de öğretmen olup görevli bulunduğu yerde çocukların devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları için bu rakama bakılmaz.