Bektaş Efendi Türbesi, kesme taştan yapılmış olup, Balım Sultan Türbesi ile aynı işçiliği göstermektedir.

Türbenin önünde dikdörtgen planlı kesme taştan, üzeri kırma çatılı bir giriş bölümü bulunmaktadır.

Gülşehir ve Hacıbektaş'ta muhtarlarla istişare toplantıları düzenlendi Gülşehir ve Hacıbektaş'ta muhtarlarla istişare toplantıları düzenlendi

Giriş kapısı üzerinde Hacı Bektaşi Veli’nin soyundan Çelebi Cemaleddin Efendi’nin 1904-1906 tarihli onarım kitabesi yer almaktadır.

Bektaş Efendi Türbesi, giriş bölümünün arkasında ona bitişik ve kesme taştan sekizgen planlı olarak yapılmıştır.

Türbenin üzeri sekizgen konik bir çatı ile örtülüdür ve giriş kapısı üzerinde 1603 tarihli kitabesi bulunmaktadır.

Türbe içerisinde Bektaş Efendi’nin sandukası yer almaktadır.