Asgari Ücret İkinci Toplantısı Bugün Gerçekleşiyor: Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor Asgari Ücret İkinci Toplantısı Bugün Gerçekleşiyor: Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor

epdk-kararlari-resmi-gazete-de-1089694-5

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" kapsamında yapılacak ön lisans başvurularının değerlendirilmesi aşamasında aynı gün için yapılacak incelemeler sonrasında tespit edilecek eksikliklere ilişkin bildirim yazıları, söz konusu başvuruların tamamı için yapılan incelemelerin tamamlandığı gün içerisinde başvuru sahiplerine gönderilecek.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değerlendirmeye alınan başvurular değerlendirmeye alınma sırasına göre tespit edilecek, başvurulara ilişkin sürenin sona ermesini müteakip, o tarihe kadar değerlendirmeye alınan başvurular toplu olarak bağlantı görüşlerinin oluşturulması için TEİAŞ'a gönderilecek.

TEİAŞ tarafından söz konusu başvurulara ilişkin bağlantı görüşleri kurum tarafından gönderilen sıraya uygun olarak oluşturulacak.

Mücbir sebep hallerinin bulunması ve aynı bağlantı bölgesinde kalmak kaydıyla uygun bulunan santral sahasının dışında tamamen farklı bir sahaya taşınabilecek.

Yapılacak yeni başvurular ile santral sahalarında kesişme ve çakışma olması durumunda ise bu kapsamdaki başvurular arasında yapılacak önceliklendirme sıralamasında, uygun bulunan santral sahası değiştirilmeden veya bu sahayı içerecek şekilde yeni saha oluşturularak önlisans başvurusu yapılması halinde, müstakil depolama tesisi için yapılan başvurunun değerlendirildiği tarih esas alınacak.

Önlisans başvurusu kapsamında üretim tesisine ilişkin seçilen kaynak ise daha sonra değiştirilemeyecek.

Öte yandan, EPDK, Bahçeşehir Gaz Dağıtım AŞ şirketinin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi. OPET Petrolcülük Mersin tesisine ilişkin depolama tarifesi ve Marmara Ereğlisi, Tekirdağ adresinde faaliyette bulunan Marmara Ereğlisi Akaryakıt Depolama ve Dolum tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Kaynak: aa