ikinci görev niteliğinde rehber öğretmen görevlendirmesine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alındı.  

Konuya ilişkin Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; "Rehber öğretmenler, normu bulunmayan başka okullara haftanın 1 günü geçici olarak resen görevlendirilmektedir.  

Eğitim-İş olarak rehber öğretmenlerin haftada bir gün başka okullarda görevlendirilmesine yönelik uygulamanın yanlışlığı konusunda değerlendirmelerimizi ortaya koymuş ve sonrasında iptali konusunda da dava açtığımız duyurmuştuk.  

Üyemiz adına açtığımız davada Edirne İdare Mahkemesi 2023/838E. Sayılı kararı ile; “geçici süreli görevlendirmenin, sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında 

"Canını Kurtaran Polise İlginç Teşekkür: Böyle Çarptı!" "Canını Kurtaran Polise İlginç Teşekkür: Böyle Çarptı!"

kullanılmaması gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuata uygun bir şekilde açıktan veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise geçici görevlendirmenin mahiyetine uygun olarak geçici süreli görevlendirme yapılması gerekmektedir.” şeklinde gerekçeye yer vererek yapılan ikinci görevlendirme işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.  

Atanmayan yüz binlerce öğretmenimizin olduğu ülkemizde, öğretmen ihtiyacının kadrolu istihdam yoluyla sağlanması gerekliliği açık olmasına rağmen, MEB’in bu türden mevcut verimliliği de düşüren, angarya uygulamalarla kamu emekçilerini mağdur etmekten vazgeçmesi gerekmektedir.  

Kararın MEB tarafından önemle dikkate alınmasını ve ülke genelindeki bu uygulamadan dönülmesini bekliyor, aksi durumda yargısal süreçleri ülke genelinde işleteceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.  

Editör: Kapadokya Medya