Gündem maddelerinden; okul ve kurumlarımızın ihtiyaçlarının tespiti, destekleme ve yetiştirme kursları, hayat boyu öğrenme kurslarının okul/pansiyonlarda uygulanması, okullaşma oranları, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,

velilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim konularının belirlenmesi, öğrencilerimizin öğrenme stillerinin belirlenmesi, müdürlüğümüzce yürütülen projeler ve hazırlanan yeni projelerin sunumu, dezavantajlı öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar, eğitimde Türkiye Yüzyılı ve Cumhuriyetimizin 100.Yılı Kutlamaları, kök değerlerimiz ile ilgili proje ve çalışmalar, ilimizde akademik başarının arttırılması ile ilgili çalışmalar, Bakanlığımızca gönderilen kitaplar ve kullanımı, ölçme-değerlendirme sistemi, sosyal-sportif-kültürel faaliyetler ve yarışmalar, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve planlaması ile ilgili çalışmalar,

Eğitimde Bilişim Ağının (EBA) kullanımının yaygınlaştırılması, okullarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, taşımalı eğitim uygulaması, TYP İşçileri ile ilgili işlemler, açık öğretime geçiş işlemleri, seçmeli dersler hakkında bilgilendirme, okul/kurum sitelerinin güncel tutulması,

İYEP iş ve işlemleri, özel eğitim, izinsiz faaliyet yapan yerlerle ilgili çalışmalar görüşülerek yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İlgili birim amirlerinin ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin bilgilendirme ve paylaşımda bulunduğu toplantıda ilçe milli eğitim müdürlerimizin görüş, öneri ve talepleri alınarak değerlendirildi ve kararlar alındı. 

İl Müdürü Yusuf Yazıcı, gündem konularının takip edilmesi, iletişim ve eşgüdümün en üst seviyede tutulması, kıvanç ve kederin birlikte paylaşılmasının önemi, kurum kültürü ve ikliminin geliştirilmesi, planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma döngüsü doğrultusunda çalışılarak tüm eğitim camiası olarak eğitime odaklanılması ve Türkiye Yüzyılı için çocuklarımız, İlimiz ve Ülkemiz için üst düzeyde bir sinerji oluşturulmasının önemini ve gerekliliğini vurgulayarak emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti. 

Abdulkadir Baş'tan Rasim Arıya tebrik ziyareti! Abdulkadir Baş'tan Rasim Arıya tebrik ziyareti!

EĞİTİM FAALİYETLERİ MASAYA YATIRILDI