Toplumsal farkındalığın arttırılması, hayattan beklentilerinin karşılanması, geleceğe daha umutla bakmaları, engelli her bireyimizin hak ve özgürlüklerden eşit oranda yararlanarak topluma kazandırılması amacıyla Birleşmiş Milletlere bağlı tüm ülkelerde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.

Engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır.

Kendilerine ve ailelerine yönelik hizmetlerin niteliğinin ve ulaşılabilirliğini arttırmak, kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebilecekleri, üretken bireyler olmalarını sağlamak, bireylerin tek başına karşılamakta yetersiz kaldığı ihtiyaçlarını karşılamak, gereken dayanışmayı sağlayarak engelli bireylerimizin her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve toplumsal hayata etkin katılımlarına imkan sunmak devletin ve yerel yönetimlerin en temel görevleri arasındadır.

Toplumdaki her bireyin hayat süreci içerisinde engelli olabileceği unutulmamalı, engelli bireylerimizle ilgili önce zihinlerimizdeki engelleri ortadan kaldırmanın önemi her daim hatırlanmalıdır. Toplumsal yaşamdan dışlamadan, onların her alanda karşılaştığı zorluk ve engelleri ortadan kaldırmak için topyekûn mücadele etmeliyiz.

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli kriterlerden birisi, engellilere yönelik sunulan hizmetler ile engellilerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlama konusundaki başarısıdır.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak ülkemizde son yıllarda engelli bireylerimizin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik çok önemli düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda Konuştu

Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli bireylerimiz bizim için birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadeleler takdire şayandır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, toplumsal duyarlılığımızın artmasına ve farkındalık düzeyimizi yeniden gözden geçirmemize vesile olmasını temenni ediyor; aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu, huzur dolu ve engellerin aşıldığı bir yaşam diliyorum.indir-46

Editör: Kapadokya Medya