2023 yılı proje başvuruları adına hazırlanan başvuru rehberi Nevşehir Valiliği sayfalarında yayınlandı.

2023 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir;

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması,

Kamu-STK iş birliği ve STK'lann karar alma sağlanması,

İnsan hakları ve demokrasi,

Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi,

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,

Göç ve uyum,

Gönüllülük,

Sosyal girişimcilik,

Afet bilinci,

Trafik bilinci,

Kadın hakları,

Aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi,

Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi,

Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi,

İstihdamın arttırılması,

Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,

Eğitim, kültür, sağlık ve spor,

Tarihi ve kültürel değerlerin korunması,

Hayvan hakları,

Çevre ve doğal yaşamın korunması.