ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin, "Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." dedi.

erdogan-aa-1909781_2

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da çok önemli mesafe katettiğini, bu gerçeği, sendikalaşma oranları, ücretler, sosyal haklar başta olmak üzere tüm verilerde açıkça görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Mesela en yüksek asgari ücret artışları, asgari ücretlerin asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygulamaları son dönemde yapılmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen Türkiye, eylül ayında tarihinin en yüksek istihdam rakamı olan 31,4 milyona ulaşmıştır. İstihdamdaki artış, sosyal güvenlik sistemimizin dengesine de olumlu yansımıştır." diye konuştu.

Kamu çalışanları için yapılan 6'ncı toplu sözleşmede maaş artışlarının yanı sıra kadrolara ilişkin de önemli kararlar alındığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri, uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artışı meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Bugünkü kabine toplantımızda da hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Bu çalışmayla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro kapsamı dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları, görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."

- Kurumlar arası nakil hakkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını kaydetti.

Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini bildiren Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirterek, bu önemli kamu personel reformunun kadroya geçme hakkı elde eden 424 bin sözleşmeliye ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

-"EYT en kısa sürede"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yüksek lisans ve staj amacıyla yurtdışına personel göndermeleri amacıyla, 352 kontenjan tahsis ettiklerini dile getiren Erdoğan, kamu personelinin yurtdışı kariyer gelişimini desteklemek için açtıkları bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Adayların bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabileceğini anlatan Erdoğan, adayların değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almayı sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hamdolsun meslek liselerimizin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmıştır. Artık bu liselere sistemin en altındaki değil, en seçkin öğrencilerimiz yönelmektedir. Bu yıl meslek liselerimizin döner sermaye üretimleri şimdiden 1 milyar 650 milyon lirayı bulmuş, elde edilen gelirin önemli bir kısmı da öğrencilerimize ve öğretmenlerimize aktarılmıştır. Başlattığımız dönüşüm sayesinde ülkemizdeki çırak ve kalfa sayısı 159 binden 1 yıl içinde 1 milyon 100 bine çıktı. Böylece sanayimizin en büyük sıkıntısı olan çırak, kalfa ve usta ihtiyacının karşılanması yolunda önemli bir mesafe katettik."

Mesleki eğitimdeki tecrübeyi uluslararası alana yayarak, 7 uluslararası meslek lisesi kurduklarını dile getiren Erdoğan, perşembe günü İstanbul'da yapılacak OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde bu alandaki çalışmaları katılımcılarla değerlendireceklerini ifade etti.

- "Yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara da çağrı yapmak istediğini belirterek, yılın ilk yarısında Merkez Bankası kaynaklarından yüzde 9 faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 10 yıl vade ile toplam 150 milyar lira yatırım kredisi kullandırma kararı aldıklarını hatırlattı.

Yatırım kredilerinin 100 milyar lirasını sanayi, 50 milyar lirasını turizm sektörlerine tahsis ettiklerini, kredi kullanımında ileri teknolojiye sahip, katma değerli ve istihdam potansiyeli yüksek yatırımlara öncelik verdiklerini anlatan Erdoğan, bugüne kadar Türkiye'nin 60 farklı şehrinden 500'e yakın firmanın 75 milyar lira kredi kullandığını aktardı. Erdoğan, yatırımcıları, ihracata yönelik alanlar başta olmak üzere, bu krediden istifade etmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz. Tam da bu kritik günlerde zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz. Bu çerçevede ortaya konan ithamlar, Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elbette her iddia doğru çıkmamaktadır ancak kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim vazifemizdir. Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz."

(Bitti)

Kaynak: aa