KOP İdaresi Başkanlığı, 8 ilden oluşan KOP Bölgesinin turizm potansiyelini geliştirmek, tarihi demiryolu mirasına sahip çıkmak ve bölgeyi Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu haline dönüştürebilmek adına 'KOP Bölgesi Buharlı Tren Turizmi Çalıştayı düzenledi. Konaklamadan Gastronomiye, Genç İstihdamından Kültür ve Sanat aktivitelerine kadar birçok temanın ele alındığı çalıştayla bölgenin turizm altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

kooopğ-1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; hizmet sahası içerisinde yer alan Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, NevşehirNiğde ve Yozgat'ın eş zamanlı ve çok sektörlü kalkınmasına katkı sağlamak adına KOP Turizm Modelini oluşturuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanları, Konya Büyük Şehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ile TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. uzmanlarının yanı sıra TURSAB, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının turizm alanında faaliyet yürüten acente ve işletme temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, genç istihdamından yerli sanayiye katkısı, turizme dayalı konaklamanın özendirilmesinden bölgesel gastronomi üzerindeki etkilerine kadar birçok konu masaya yatırıldı. KOP İdaresi Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi adına yapılan sunumların ardından Selçuk, Konya Teknik ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyeleri ile kamu ve özel sektör paydaşları, 'Konaklama', 'Gastronomi', 'Rotalar ve Gezi Noktaları', 'Trene Yönelik Bakım-Onarım-Alt yapı ve Üstyapı', 'Demiryolu İşletmeciliği ve Eğitim', 'Pazarlama, Tanıtım-Medya-Hediyelik Eşya ve Promosyon', 'Tren İçi Aktivite-Kültür-Sanat ve Workshop' olmak üzere 7 farklı başlık altında görüş ve önerilerde bulundu.

Öğleden sonra düzenlenen değerlendirme oturumunda konuşan KOP İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, "KOP Bölgesi 8 il ve 89 ilçeye hitap eden geniş bir coğrafyada hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren bir kamu kurumunun hizmet bölgesi olarak bulunmakta. Bu bölge içerisinde bölgesel kalkınma anlamında bölgeler arası eşitsizlikleri gidermek, kırsal kalkınmaya yönelik veya doğrudan kalkınmaya yönelik farkları gidermek, somut çözümler üretebilmek adına bir dizi proje gerçekleştiriyoruz. Tarımdan kültüre, sanayiden enerjiye, sağlıktan eğitime kadar pek çok noktaya bölgesel kalkınma adına dokunmaya çalışıyoruz. Bu noktada kamu aktörleri bizim paydaşlarımız, destekleyicimiz ve hedef olarak Türkiye genelinde KOP Bölgesinin daha iyi noktalara gelmesi ekonomik, kültürel, sanayi anlamındaki boyutuyla gelişmiş olmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz pek çok çalışma var" dedi.

"Daha çok kitlelerin zenginliklerden haberdar olmasını sağlamak çok önemli"

Bölgede 2016 yılından bu yana 50 milyon lira civarında sadece turizm odaklı proje destekleri sağladıklarını kaydeden Murat Karakoyunlu, "Bizim bölgemizin çok kıymetli bir hususu var. Her şeyden önce Anadolu medeniyeti kültür ocağı bir coğrafya. Bu coğrafyanın kalbinde de KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin illeri yer almakta. 8 ilimizin, 89 ilçemizin hemen her yerinde doğal, kültürel, tarihi ve kırsal anlamda değerlendirilebilecek zenginlikler bulunmakta. Bu zenginliklerin her birini ortaya çıkarmak daha çok insanın, daha çok kitlelerin bu zenginliklerden haberdar olmasını sağlamak bizim için çok önemli. İnsanların bölgemizdeki bu değerlerden daha çok haberdar olmasını sağlamak için birtakım gayretler gerekiyor. Bu gayretler içerisinde biz bu değerli insanlarımıza, yerli ve yabancı turiste duyurabilmek, tanıtabilmek için KOP Bölgesindeki konaklama gün sayısını artırmak ve gelen turistin bacasız sanayi olarak bahsedilen ekonomik imkanlarını bölgemize kazandırmak için çözümler üretmek gerekiyordu. Bu anlamda içerisinde sanayi ve teknoloji isimlerini barındıran bir bakanlığa ait olan kurumun doğrudan modernleşmenin sanayinin temeli olarak anılan buhar teknolojisi ve buharlı tren teknolojisine bigane kalması doğru olmazdı. Bu anlamda geniş bir ekiple ciddi çalışmalar yaptık. Buraya kadar gelen aşamada üniversitelerin, turizm sektörünün değerli üyeleri, uzmanlar, paydaşlar, fikir verebilecek herkes bu projenin içerisinde yer aldı. Gastronomiden pazarlamaya kadar her alanda teknik, altyapı olarak neler yapılabileceğine dair uzmanlarımızla birlikte istişareler ettik. Onlardan birtakım sonuçlar aldık. Bu sonuçlar bize önümüzdeki dönemde nasıl bir rota çizmemiz gerektiği konusunda elbette ışık ve yön verecek. Bölgemize ciddi anlamda fayda sağlayacak ve dünyada sıklıkla kullanılmakla birlikte Türkiye için ilk defa olarak gerçekleştirilecek bir projeyi hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.