İlçe merkezinde açık hava reklam işletmeciliği işi 10 yıl ( 120 ay ) süre ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek. 

İhale 6 Mart Pazartesi günü 14.10' da Avanos belediyesi toplantı salonunda yapılacak.