2. Abdülhamit dönemine ait olan "Alemli Sancağı', Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ait Nevşehir Müzesinde sergilenmeye başladı. Yaklaşık 150 yıllık sancak, Gülşehir ilçesine bağlı Alemli Köyü Muhtarlığında bir asırdır muhafaza edilirken, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysen Soysaldı tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilerek sergilenmeye başlandı.

5382e6b4-82a9-436d-9ab1-e3826ce68631

Yukarıdan aşağıya doğru üç bölümden oluşan sancağın üst kısmındaki yeşil zeminli bölümde Besmele-i Şerif "Bismillahirrahmanirrahim" ve Fetih Suresi'nin ilk ayeti "İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ" yazmaktadır. Orta (kırmızı) bölümde üç ifade yer almaktadır. İlk başta "Padişahım" hitabı. Bunun devamındaki bölüm yok olduğu için "Çok Yaşa" ifadesinin olabileceği düşünülmektedir. İkinci sırada Kelime-i Tevhid "La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah" yazmaktadır. Üçüncü sıradaki ay (hilal) ve yıldız motifi içerisinde kitabe bulunmaktadır. Ay (hilal) motifi içerisinde "Üç yüz efrad-ı ter-i dinin vakfıdır" ve yıldız motifi içerisinde "Sene 301" yazmakta olup hicri 1301tarihi, miladi olarak 1883-1884 yılına tekabül etmektedir.

Gazeteci, Ezan Sesinden Derin Etkilenerek Müslüman Oldu! Gazeteci, Ezan Sesinden Derin Etkilenerek Müslüman Oldu!

14dc825c-391f-4d85-92bb-b305a061565c

Sancağın alt kısmındaki yeşil zeminli bölümde Kaside-i Bürde 36. Beyt 2. Satır "Hüvel Habibullezi türca şefaati-hu" (Anlamı: O şeylerin cümlesi içun ol Mahbub-ı İlahi'nin şefaati rica olunur - O öyle bir sevgilidir ki insanın üzerine hücum eden sıkıntılardan her bir şiddet için şefaati umulmaktadır" yazmaktadır.