Gülşehir ilçe milli eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda 11 Eylül 2023- 10 Haziran 2024 tarihleri arasında temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere 15 temizlik görevlisi personel alımı için noter kura çekilişi Valilik Toplantı Salonunda yapıldı. 

Kura çekilişi sonucunda ismi çıkan personeller aşağıdaki belgeleri hazırlayarak çalışacakları okullara 11.09.2023 pazartesi günü başvuracaklar. 

Yapılacak Gelir Sorgulamasında ikamet ettiği evde oturanların toplam geliri asgari ücretin 1,5 katı üzerinde olanlar çalışamazlar. İdaremizce yapılacak gelir araştırması sonucunda ikamet ettiği konutta oturan kişilerin toplam geliri asgari ücretin 1,5 katını geçtiğinin tespit edilenlerin işine son verilecek ve aldıkları ücretler yasal faizi ile tahsil edilecektir  

İş-Kura başvuru tarihinde Sigortalı bir işte çalışmamış olması. SGK kayıtlarında yapılacak inceleme sonucunda SGK kaydı çıkanların işine son verilecek ve aldıkları ücretler yasal faizi ile tahsil edilecek.  

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Çevik, Yerli Malı Haftası Sergisi Açılışında İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Çevik, Yerli Malı Haftası Sergisi Açılışında

Aynı ikametgâhta oturanlardan yalnız biri çalışabilir. 4-   Mazereti nedeniyle çalışmak istemeyenler, çalışmayacaklarına dair dilekçeyi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine verecekler.  

TYP kapsamında çalışan temizlik görevlisi için istenen evraklar - nüfus cüzdanı fotokopisi ( okul idaresince onaylanmış ) - vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet üzerinden alınacak ) - ikametgâh belgesi  ( e-devlet üzerinden alınacak ) - ikametgâh belgesinde ismi geçenlerin e-devletten sigortalılık tescil ve hizmet kaydı.  

İkamet edilen konutta sigortalı çalışan var ise Ağustos 2023 ayına ait ücret bordrosu - aile durum bildirgesi ( okul tarafından ilgililere verilecek) Adli sicil kaydı (e-devlet)  

Ziraat bankası Gülşehir şubesinden hesap açılacak.   

Yukarıda belirtilen belgeler okul idarelerine en kısa sürede teslim edilecek. 

GÜLŞEHİR MİLLİ EĞİTİM

Editör: Gülşehir Media